PRISER OG BETALING

NB! Påmeldingen er endelig ved registrert betaling!

Når du betaler: Skriv alltid elevens fulle navn, hvilket parti og sted eleven danser på!

Bruk følgende vipps nummer:

4-6 år, 6-9 år og 9-12 år på Fram: #137368

4-6 år, 6-9 år og 9-12 år på Melsom: # 137372

4-6 år, 6-9 år og 9-12 år på Herstad: # 137371

4-6 år, 6-9 år og 9-12 år på Messehuset: # 504250

4-6 år, 6-9 år og 9-12 år på Revetal: #137369

Ung aspiranter, 12-16, ungdom øvet, klassisk, stretching, aspiranter, yoga,  junior kompaniet og elite: # 136454

På grunn av Covid- 19 ble vi nødt til å justere prisene noe pga redusert antall plasser i timene.

Priser:

1 kurs                                kr. 1600,-

2 kurs                                kr. 2600,-

3 kurs                                kr. 3200,-

4 kurs                                kr. 3600,-

5 kurs                                kr. 4000,-

Taxi:                                  kr. 500,-

Danser man mer enn 5 timer koster det kr 200 ekstra per time…

Oppsigelse av plass må gjøres før 2. undervisningstime for å få refundert kursavgiften. 

Kunden har ikke erstatningskrav på undervisningstimer som ikke kan gjennomføres grunnet ekstraordinære hendelser, eller omstendigheter utenfor ballettskolens kontroll. (Force Majeure)