PRISER OG BETALING

NB! Påmeldingen er endelig ved registrert betaling!

Når du betaler: Skriv alltid elevens fulle navn, hvilket parti og sted eleven danser på!

Bruk følgende vipps nummer:

4-6 år, 6-9 år og 9-12 år på Fram: #137368

4-6 år, 6-9 år og 9-12 år på Melsom: # 137372

4-6 år, 6-9 år og 9-12 år på Herstad: # 137371

4-6 år, 6-9 år og 9-12 år på Messehuset: # 504250

4-6 år, 6-9 år og 9-12 år på Revetal: #137369

Jazz 10+, commercial, 12-16, ungdom øvet, jazz/moderne, hip hop 10+, dameparti: # 136454

Priser:

1 kurs                                kr. 1700,-

2 kurs                                kr. 2700,-

3 kurs                                kr. 3200,-

4 kurs                                kr. 3600,-

5 kurs.                               kr. 4000,-

Danser man mer enn 5 timer koster det kr 300 ekstra per time…

Taxi:                                  kr. 600,-

Oppsigelse av plass må gjøres før 2. undervisningstime for å få refundert kursavgiften. 

Kunden har ikke erstatningskrav på undervisningstimer som ikke kan gjennomføres grunnet ekstraordinære hendelser, eller omstendigheter utenfor ballettskolens kontroll. (Force Majeure)