Våre kurs

Vårt endelige mål er de årlige elevforestillingene, som vi har i slutten av november, på Nøtterøy Kulturhus. Forestillingene er en stor glede og inspirasjon for alle som deltar, og for publikum som alltid sørger for fulle hus. I de siste årene har vi også hatt vårforestillinger på Nøtterøy Kulturhus. Disse er ment som en våravslutning på scenen. På våren jobber innenfor et tema istedenfor en fortelling.
På høsten er det store oppsetninger som varierer fra år til år. Her er det stor variasjon innen musikk og danse genere. Vi har en personlig koreografi tilpasset alder, nivå og forestillingens tema. For oss er det viktig at dansen forteller en historie, vi bruker mye tid på å finne musikk som er variert, og som kan formidle det vi ønsker. Dansenumrene binder vi sammen med teater og mime for å skape en rød tråd igjennom forestillingen. Dette gjør at elevene blir utfordret både når det gjelder dansestiler, og forskjellige uttrykk. Vi legger stor vekt på at alle skal få utfoldet seg på scenen, og at det er en felles danseopplevelse hvor alle er like viktige.