Tiltak Heges Jazzballett gjør i forbindelse med Covid 19.

 

Oppmøte:

 • Alle elever møter opp utenfor treningslokalet, og venter med god avstand til hverandre.
 • Pedagogen møter elevene ute. Foreldre og foresatte må vente ute mens undervisningen pågår. Dersom det er et problem, må dere ta kontakt med oss for annen avtale.
 • Elevene kan ikke benytte seg av garderobene, og må møte ferdig skiftet med kun vannflaske og sko. Alle må bruke antibac før de går inn i timen.
 • Vi må avslutte undervisningen 5 minutter før for å overholde smitteverntiltakene.

 

Kohort

 • Alle elever skal holde minst en meter avstand til hverandre.
 • Dersom antallet i klassen overskrider 20 stk, vil vi dele gruppen i to kohorter. Det skal til enhver tid være minst 2 meter avstand mellom kohortene. Dette vil merkes opp i rommet.
 • Dersom klassen deles i to kohorter vil de få sin egen inn/utgang. De følger samme kohort gjennom hele semesteret.

 

Smittevern:

 • Alle som har forkjølelses symptomer MÅ holde seg hjemme.
 • Elever som er i karantene eller har vært i utlandet i de siste 10 dagene må vente med å møte opp til karantene tiden er over.
 • Ved et eventuelt smitteutbrudd vil alle i kohorten kontaktes umiddelbart, og samtlige elever og foresatte vil informeres. Husk å være medlem av Facebook gruppen: «Heges Jazzballett Elever og Foreldre»
 • Elever som føler seg syke i løpet av undervisningen må reise hjem/bli hentet.
 • Dersom pedagoger blir syke vil vi gjøre vårt ytterste for å finne vikar, men dersom det ikke lar seg gjøre forbeholder vi oss retten til å avlyse. Det blir ingen refusjon ved avlyste timer pga av sykdom.

Nedstengning:

 • Ved en eventuell stengning pålagt av myndighetene vil Heges Jazzballett forbeholde seg retten til å vurdere omfanget av kompenserende tiltak. Dersom kompenserende tiltak ikke er mulig, vil kursavgiften kompenseres forholdsmessig.